Som Poble Cuidador

Som Poble Cuidador

Som part d’un moviment

Paisatge amb un poble i turons

Som un Poble Cuidador perquè...

Volem actuar per respondre a la creixent necessitat que tenim les persones de la comunitat de ser cuidades i acompanyades.
Volem contribuir a reforçar els vincles entre les persones i famílies de la comunitat.
Volem impulsar la corresponsabilitat en la cura de les persones, contribuint a promoure l’equitat de gènere​.

Som Poble Cuidador perquè compartim plenament els tres Principis dels Pobles que cuiden

1
‘L’envelliment, la malaltia, la mort i el dol són una part natural i inevitable de la vida.’
2

‘Totes les persones de la comunitat sentim el desig de cuidar i la necessitat de ser cuidades, i compartim l’aspiració de viure una bona vida, des de l’inici fins al final.’ 

3
‘Institucions públiques, entitats i veïnes i veïns som corresponsables del benestar de les persones de la nostra comunitat.’

Per això, les institucions, les entitats i les veïnes i veïns d’Alella ens hem declarat ‘Poble Cuidador’, hem fet nostres els 8 Principis de la Cura i l’Acompanyament, i hem establert una Xarxa Comunitària Cuidadora.

Aquest és el nostre Manifest.

Manifest ‘Alella, poble cuidador’

Sent plenament conscients de que l’envelliment, la malaltia i la mort són una part natural i inevitable de la vida;

Reconeixent el dret de totes les persones a viure una vida digna, des de l’inici fins al final, i, per tant, el nostre dret a viure un bon envelliment i un bon morir;

I des de la voluntat de fer del nostre poble un poble inclusiu, equitatiu, solidari, empoderat, cohesionat i compassiu;

ENS DECLAREM ‘POBLE CUIDADOR’

Com a POBLE CUIDADOR, fem nostres els següents compromisos:

 • Cuidar i acompanyar les persones grans de la nostra comunitat
 • Cuidar i acompanyar les persones que pateixen soledat
 • Cuidar i acompanyar les persones que pateixen malalties cròniques
 • Cuidar i acompanyar les persones que es troben en situació de final de vida
 • Cuidar i acompanyar les persones que es troben en situació de dol
 • Cuidar i acompanyar les persones que cuiden

Com a POBLE CUIDADOR, sabem que la cura i el benestar dels nostres veïns i veïnes incumbeix a tota la comunitat. Per això:

 • Fem nostres els 8 Principis Comunitaris per la Cura i l’Acompanyament: Comunicació respectuosa, Preservació de l’autonomia, Privacitat, Control adequat dels símptomes físics, Atenció a les dimensions psicològica, social i espiritual, Suport familiar, comunitari i social, Respecte als valors, creences i preferències personals, i Tracte amable i compassiu
 • Fomentarem en la comunitat, especialment a les escoles, i posant en valor la diversitat, l’acceptació i la humanització de l’envelliment, la malaltia, la mort i el dol
 • Mitjançant la creació i sostenibilitat de la Xarxa Comunitària Cuidadora, potenciarem la col·laboració entre les institucions públiques, les entitats i els veïns i veïnes del poble per articular i reforçar les capacitats comunitàries per la cura i l’acompanyament
 • Promourem el coneixement, la compassió, la inclusivitat, l’equitat, el respecte i la solidaritat
 • Col·laborarem i compartirem coneixements, capacitats i recursos amb les comunitats d’altres pobles