Avís legal i privacitat de dades

0 . Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web Alella.poblesquecuiden.org (en endavant, la web), del qual és TITULAR la Fundació Sant Francesc d’Assís (en endavant la FSFA,) amb domicili al carrer Ferrer i Guàrdia, 9-11 d’Alella (Barcelona), CIF G 08446577 i inscrita en el Registre 202 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. La titularitat del lloc web serà transferida a l’Associació ‘Alella, poble cuidador’ un cop estigui aquesta legalment constituïda.

L’accés a la web és totalment voluntari, i qui accedeix a navegar-hi s’atribueix la condició d’usuari de la mateixa, la qual cosa implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal.

L’usuari respondrà davant de la FSFA o davant de tercers, de qualssevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Així mateix, en visitar la pàgina, l’usuari assumeix, coneix i accepta que les dades i les informacions sobre els serveis que apareixen al web són de caràcter informatiu i, en tot moment, poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.

La FSFA es reserva el dret a suspendre temporalment, o anul.lar definitivament, sense necessitat de preavís, l’accessibilitat de la seva pàgina web per mantenir-la, reparar-la, actualitzar-la o millorar-la.

Pot transmetre’ns els seus dubtes mitjançant les dades de contacte que figuren a continuació.

1 . Identificació i comunicacions

La FSFA, en compliment de la Llei 34/2002 (11 de juliol) de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa de les seves dades:

  • Denominació social: Fundació Sant Francesc d’Assís
  • CIF: G 08446577
  • Domicili social: Carrer Ferrer i Guàrdia, 9-11 d’Alella (Barcelona)
  • Inscripció 202 del Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
  • Telèfon: 93 555 19 94
  • E-mail: info@fsfa.cat
  • Responsable del Tractament de dades de caràcter personal: Jose Maria Cuartero Olona

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i la FSFA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

2 . Condicions d’accés i utilització

Les pàgines de la FSFA poden ser visitades lliurement pels usuaris a excepció d’aquelles que estiguin incloses en àrees tancades o de subscripció.

L’usuari es compromet a utilitzar les pàgines de la FSFA de conformitat amb la llei espanyola, el present Avís Legal, les Condicions Particulars de certs Serveis i la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions que s’hagin posat en el seu coneixement, així com amb la moral i les bones costums generalment acceptades i l’ ordre públic.

La web té com a objectiu principal informar al públic, en general, dels serveis i prestacions que s’ofereixen en el marc de la iniciativa ‘Alella, poble cuidador’. La FSFA declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquest web o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través la web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat.

3. Política de privacitat

Quan precisem obtenir informació per la seva banda, sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades de la web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable la FSFA.

Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament Europeu de Protecció de Dades (UE) 2016/679 del 27 d’abril del 2016; la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels Drets Digitals; el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Així mateix, la FSFA cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb la normativa esmentada anteriorment.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a l’adreça Carrer Ferrer i Guàrdia, 9, 08328, Alella – Barcelona o al correu electrònic dpd@fsfa.cat, en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.

La FSFA adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada normativa aplicable.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre. Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

L’usuari dona el seu consentiment a la publicació de qualsevol dada de caràcter personal que proporcioni en els comentaris. L’única dada visible per a la resta de participants serà el nom d’usuari. Ni el correu electrònic ni l’IP seran visibles. Aquestes dades són emmagatzemades per facilitar l’administració i el compliment de la normativa de protecció de dades i per a possibles actuacions per part de les autoritats competents i per determinar la responsabilitat de la persona que fa ús del servei.

Amb caràcter general, l’usuari accepta que l’opinió expressada serà exclusivament sota la seva responsabilitat.

L’usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat els danys o perjudicis que se’n puguin derivar.

La FSFA no serà responsable de l’exactitud, qualitat, fiabilitat, correcció, moralitat i legalitat de les dades, informacions o opinions inserides pels usuaris.

La FSFA es reserva el dret de no publicar totes les opinions dels usuaris.

El nom d’usuari és responsabilitat de l’usuari. La FSFA no serà responsable de la utilització il·legal o amb fins il·lícits que altres usuaris puguin fer d’aquest nom d’usuari.

4. Limitació de responsabilitat

La web té com a objectiu principal informar al públic en general dels serveis oferts en el marc de la iniciativa ‘Alella, poble cuidador’, i per això els continguts de la mateixa són de caràcter informatiu i purament orientatius, per tant no han de ser considerades com assessorament legal o mèdic.

La FSFA declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació que es trobi fora d’aquesta pàgina o del seu control i/o de la que no sigui autor, no sent responsable, en particular, de l’actualització, correcció i/o exactitud dels continguts als quals tingui accés el visitant a través d’aquesta web així com de la seva legalitat i/o idoneïtat. Tampoc pot fer-se responsable a la FSFA de cap tipus de dany directament o indirectament relacionat amb l’ús i/o contingut dels enllaços inclosos en aquesta pàgina. La inclusió d’un enllaç en aquesta pàgina no pot ser considerat una recomanació de la FSFA als visitants, la decisió d’utilitzar l’enllaç queda subjecte a la voluntat d’aquests últims.

La informació continguda en la web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per vetllar per la seva veracitat i actualització. En conseqüència, la FSFA no es responsabilitza dels errors continguts, ni pels danys o perjudicis derivats del seu ús.

La FSFA es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts de la web sense prèvia notificació.

La FSFA no es responsabilitza dels danys i perjudicis ocasionats en el sistema dels usuaris de la web, en no poder garantir la inexistència de virus o altres elements lesius en els seus continguts, o del mal funcionament dels servidors, així com del propi ordinador de l’usuari navegant.

6. Propietat intel.lectual i industrial

El contingut de la web està subjecte a allò que es disposa a la normativa vigent reguladora de la Propietat Intel·lectual i, per tant, no podrà ser reproduït, modificat, distribuït, comunicat públicament ni emmagatzemat sense autorització prèvia de la SFA. L’ús indegut del contingut de la web podrà ser considerat una infracció a les normes reguladores del copyright. Els usuaris han d’abstenir-se d’obtenir o d’intentar obtenir els continguts de la web de la FSFA utilitzant mitjans o procediments diferents dels que siguin posats a disposició o siguin indicats per aquest efecte en las pàgines web on es trobin els mateixos, excepte aquells que siguin disposats en llicències de Copyleft i similars.