Principis de la cura i l’acompanyament​

Un compromís de tota la comunitat

‘La gent oblidarà el que has fet per ells, la gent oblidarà el que els has dit, però la gent no oblidarà mai com els has fet sentir’

Maya Angelou

Si tinguessis una malaltia crònica o avançada, què és allò que t’ajudaria a sentir-te ben cuidat i acompanyat, o ben cuidada i acompanyada?  

Els 8 Principis Comunitaris de la Cura i l’Acompanyament, inspirats en el ‘Model de Preservació de la Dignitat’, de Max Harvey Chochinov, són la resposta comunitària a aquesta pregunta.

Ser Poble Cuidador significa col.laborar, en el si de la Xarxa Comunitària Cuidadora, per fer aquests 8 principis realitat, tant per les persones que viuen en el seu domicili particular com per les persones que viuen en qualsevol de les entitats sanitàries i socials del nostre poble.

Els 8 principis comunitaris
de la cura i l'acompanyament

1

Comunicació
respectuosa

Quan ens comuniquem amb les persones sobre el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia, i sobre el tractament i la cura, ho fem de forma honesta, empàtica i comprensible

2

Preservació de l'autonomia

Contribuïm a preservar la capacitat funcional i cognitiva de les persones, i respectem les seves preferències relacionades amb la seva autonomia i independència

P1

Comunicació respectuosa

Quan ens comuniquem amb les persones sobre el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia, i sobre el tractament i la cura, ho fem de forma honesta, empàtica i comprensible

P2

Preservació de l'autonomia

Contribuïm a preservar la capacitat funcional i cognitiva de les persones, i respectem les seves preferències relacionades amb la seva autonomia i independència

3

Respecte per
la privacitat

Respectem les necessitats de privacitat de la persona, i fem el possible per satisfer-les

4

Control adequat dels símptomes físics

Fem un control adequat dels símptomes físics de la malaltia, amb especial atenció a la gestió del dolor i a aquells altres símptomes que més patiment generen en la persona

P3

Respecte per la privacitat

Respectem les necessitats de privacitat de la persona, i fem el possible per satisfer-les

P4

Control adequat dels símptomes físics

Fem un control adequat dels símptomes físics de la malaltia, amb especial atenció a la gestió del dolor i a aquells altres símptomes que més patiment generen en la persona

5

Atenció integral

Atenem les dimensions psicoemocional, social i espiritual de les persones, tant en la malaltia com en el dol i en l’exercici de la cura

6

Suport comunitari i social

Mobilitzem les capacitats socials i de la comunitat per respondre a les necessitats de la persona i fer-la sentir acompanyada. Acompanyem les persones cuidadores

P5

Atenció integral

Atenem les dimensions psicoemocional, social i espiritual de les persones, tant en la malaltia com en el dol i en l’exercici de la cura

P6

Suport comunitari i social

Mobilitzem les capacitats socials i de la comunitat per respondre a les necessitats de la persona i fer-la sentir acompanyada. Acompanyem les persones cuidadores

7

Respecte als valors i creences personals

Respectem els valors, creences i preferències de la persona, tant durant la malaltia com en la situació d’últims dies i desprès de la mort

8

Tracte amable i compassiu

Tractem les persones amb amabilitat i calidesa, i ens hi relacionem des de la voluntat d’actuar per reduir el seu patiment i contribuir al ser benestar

P7

Respecte als valors i creences personals

Respectem els valors, creences i preferències de la persona, tant durant la malaltia com en la situació d’últims dies i desprès de la mort

P8

Tracte amable i compassiu

Tractem les persones amb amabilitat i calidesa, i ens hi relacionem des de la voluntat d’actuar per reduir el seu patiment i contribuir al ser benestar